Einde relatie


Einde relatie. Wat nu?

Samen eigenaar
Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd en heb je een koophuis, dan ben je allebei voor de helft eigenaar. Jullie hebben dan allebei een eigenwoningschuld. Deze is individueel en niet overdraagbaar. Ben je niet getrouwd in gemeenschap van goederen, dan heb je misschien een andere verdeling afgesproken in je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.

Als je uit elkaar gaat en één van de partners blijft in het huis wonen, dan zal hij of zij de helft van het huis van zijn ex moeten kopen. Hiervoor heb je waarschijnlijk een nieuwe lening nodig. Hierbij gelden andere normen dan toen je de hypotheek afsloot.

Hypotheeknormen veranderd:
Tot 2013 kon je veel meer lenen; soms wel tot 130% van de waarde van de woning.
In 2019 is de maximale hypotheek 100% van de woningwaarde.

  • Een aflossingsvrije hypotheek mag voor nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning.
  • Vanaf 2013 ben je verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen, ten minste als je hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.
  • Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden mag alleen als de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek. Als je de bestaande hypotheek verhoogt, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan is de hypotheekrente voor het extra geleende bedrag alleen fiscaal aftrekbaar als dat bedrag volledig en binnen 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij scheiden?
Als je uit elkaar gaat, moet de hypotheekverstrekker één van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken beoordelen deze situatie veelal als een nieuwe hypotheek:

  • De bank kijkt opnieuw naar het inkomen van degene die in het oude huis blijft wonen en de waarde van het huis.
  • De bank kijkt of de achterblijver alle lasten in zijn eentje kan betalen. Daarbij houdt de bank rekening met de veranderde hypotheeknormen.

Hypotheeknormen niet verplicht bij scheiding
Als de bank deze regels strikt toepast, wordt de hypotheek vaak duurder. Misschien vindt de bank dat jij de hypotheek hierdoor niet kunt overnemen als jij in de woning wilt blijven wonen. Maar de huidige hypotheeknormen zijn bedoeld om de consument te beschermen tegen een te hoge lening als hij een huis koopt. Een hypotheekverstrekker mag bij echtscheiding van de AFM van die regels afwijken (explain regeling).

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek bij scheiden?
De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander, tenzij er in de huwelijkse voorwaarden iets anders is vastgelegd. Als je een nieuwe schuld aangaat om je ex-partner uit te kopen, wordt dit gezien als een nieuwe hypotheekschuld. Om voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, dus ook voor je nieuwe lening, ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair af te lossen. Als je in het oude huis blijft wonen, heb je 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.

Zoals je ziet kan het best complex zijn indien je relatie eindigt en je samen een eigen huis hebt. Een goed advies is hierbij onontbeerlijk. Uiteraard kunnen wij je hiermee uitstekend verder helpen en je deskundig begeleiden tijdens het gehele proces.